X

Toetsgroepen Huisartsen


Naast de WDH-activiteiten bewaakt de Koepel de mogelijkheid voor alle Zeeuwse huisartsen om aan een of meerdere toetsgroepen deel te nemen. Toetsgroep gerelateerde accreditatiepunten zijn verplicht voor herregistratie als huisarts (10 punten per 5 jaar).

Een toetsgroep is een groep huisartsen met een vaste samenstelling, bij voorkeur 4-12 personen, die een vast aantal keren per jaar (minimaal 2x) bijeenkomt en kennis rond een bepaald huisartsgeneeskundig thema deelt en evalueert. Iedere toetsgroep wordt begeleid door een huisarts, die als EKC geregistreerd staat.

 

Themakaarten

De Koepel ontwikkelt momenteel een aantal themakaarten die toetsgroepen kunnen gebruiken om nascholing binnen de toetsgroepen te organiseren. Deze kaarten zijn continue in ontwikkeling en zullen verder worden aangevuld. Heeft u een leuke suggestie of bijeenkomst binnen uw toetsgroep georganiseerd dan zouden we graag een uitgewerkte themakaart ontvangen via: info@koepelzeeland.nl. Wij zullen de themakaart dan hieronder publiceren zodat ook andere toetsgroepen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Themakaart Bedside teaching reumatologie
Themakaart Calamiteiten en MIPS HAP
Themakaart Visio
Themakaart Diabetes Mellitus type 2

Via het instituut verantwoord medicijn gebruik is FTO werkmateriaal over diverse onderwerpen gratis te downloaden via deze link. Wanneer u klinkt wordt u gevraagd een gratis account aan te maken. Wanneer u deze stap doorloopt krijgt u het materiaal kosteloos toegestuurd.

EKC (Erkend Kwaliteits Consulent)

Sinds 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC (Erkend Kwaliteits Consulent) in de groep te hebben, die de groep begeleidt. De verantwoordelijkheden en taken van de EKC zijn door de Stuurgroep Kwaliteit Huisartsenzorg van LHV, NHG en LINKH gedefinieerd. De Koepel volgt deze definitie.

Wilt u als EKC in Zeeland fungeren dan moet u de basiscursus voor EKC van het NHG gevolgd hebben en als EKC geregistreerd staan in het CHBB, het register voor huisartsen met een bijzondere bekwaamheid. De basiscursus en de (her)registratiekosten worden door uzelf of door uw eigen toetsgroep betaald.
Het wordt aanbevolen dat leden van de WDH die nascholingen organiseren ook geregistreerd EKC zijn. In dit geval financiert de WDH de basistraining en (her)registratiekosten voor het WDH commissielid.

De Koepel houdt het aantal EKC’s in Zeeland in beeld, werft indien nodig huisartsen om EKC te worden en organiseert een jaarlijkse nascholing voor alle EKC’s in Zeeland. Deze vervolgcursus EKC vindt jaarlijks plaats in oktober en wordt door WDH Zeeland gefinancierd.
Wanneer er andere nascholingen worden gevolgd, worden deze betaald door uzelf als EKC of door uw toetsgroep.


PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker)

De PAM functie voor huisartsen is ingesteld door het College voor Accreditatie Huisartsen in 2005. De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen (via de EKC) en kan bovendien op verzoek van een van de WDH-werkgroepen het scholingsaanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het Zeeuwse deskundigheidsbevorderende programma. Per 1 januari 2023 is Jorien Verdijk de nieuwe Zeeuwse PAM. Zij is bereikbaar voor vragen via: pam@zhco-periscaldes.nl.