X

Toetsgroepen Huisartsen


Naast de WDH-activiteiten bewaakt de Koepel de mogelijkheid voor alle Zeeuwse huisartsen om aan een of meerdere toetsgroepen deel te nemen. Toetsgroep gerelateerde accreditatiepunten zijn verplicht voor herregistratie als huisarts. (10 punten per 5 jaar).

Een toetsgroep is een groep huisartsen met een vaste samenstelling, bij voorkeur 4-12 personen, die een vast aantal keren per jaar (minimaal 2x) bijeenkomt en kennis rond een bepaald huisartsgeneeskundig thema deelt en evalueert. Iedere toetsgroep wordt begeleid door een huisarts, die als EKC geregistreerd staat.

Themakaarten

De Koepel ontwikkelt momenteel een aantal themakaarten die toetsgroepen kunnen gebruiken om nascholing binnen de toetsgroepen te organiseren. DDeze kaarten zijn continue in ontwikkeling en zullen verder worden aangevuld. Heeft u een leuke suggestie of bijeenkomst binnen uw toetsgroep georganiseerd dan zouden we graag een uitgewerkte themakaart ontvangen via: j.havermans@zhco.nl. Wij zullen de themakaart dan hieronder publiceren zodat ook andere toetsgroepen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Themakaart Bedside teaching reumatologie
Themakaart Calamiteiten en MIPS HAP
Themakaart Visio
Themakaart Diabetes Mellitus type 2

Via het instituut verantwoord medicijn gebruik is FTO werkmateriaal over diverse onderwerpen gratis te downloaden via deze link. Wanneer u klinkt wordt u gevraagd een gratis account aan te maken. Wanneer u deze stap doorloopt krijgt u het materiaal kosteloos toegestuurd. 

EKC (Erkend Kwaliteits Consulent)

Sinds 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC in de groep te hebben. De Koepel houdt een oog op scholing van voldoende EKC’s voor Zeeland en op de nascholing van de EKC’s. De verantwoordelijkheden en taken van de EKC zijn door de Stuurgroep Kwaliteit Huisartsenzorg van LHV, NHG en LINKH gedefinieerd. De Koepel volgt deze definitie.

Wilt u EKC worden dan dient u de basiscursus voor EKC van het NHG gevolgd te hebben en zich als EKC geregistreerd te hebben in het CHBB, het register voor huisartsen met een bijzondere bekwaamheid. Het strekt tot aanbeveling wanneer ook de nascholing-organiserende leden van de WDH-groepen de EKC cursus gevolgd hebben.


PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker)

De PAM functie voor huisartsen is ingesteld door het College voor Accreditatie Huisartsen in 2005. De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen (via de EKC) en kan bovendien op verzoek van een van de WDH-werkgroepen het scholingsaanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het Zeeuwse deskundigheidsbevorderende programma. Per 1 januari 2017 is John Schmeitz de nieuwe zeeuwse PAM. Hij is bereikbaar voor vragen via: pam@zeelandnet.nl