X

E-learning


E-learning is een leermethode die in de tegenwoordige tijd steeds meer wordt toegepast. Voordelen van e-learning zijn dat het flexibel in te zetten is en gedaan kan worden op het moment en plaats dat het u goed uit komt. De Koepel Zeeland ontwikkelt zelf geen e-learning, maar inmiddels zijn er vele organisaties die een gevarieerd aanbod aan e-learning aanbieden. Deze vorm van nascholing neemt de Koepel Zeeland niet op in haar regionale programma, maar u kunt hier evengoed wel gebruik van maken. Om u een indruk te geven van het nascholingsaanbod op gebied van e-learning verwijzen wij u naar de volgende sites:


Aanbod huisartsen:

 

Aanbod triagisten/ doktersassistenten:


De hier bovenstaande lijstjes zijn maar een klein deel van het totale aanbod aan e-learning voor de diverse specialismen.  Heeft u goede ervaringen of tips om dit overzicht verder uit te breiden mail dan
info@koepelzeeland.nl.