X

Deskundigheid: docenten & sprekers


Stichting Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland werkt zo veel mogelijk met lokale (Zeeuwse) sprekers en deskundigen die vanuit hun specialisme hun kennis overdragen aan de deelnemers van onze nascholing. Deze sprekers zijn niet in dienst van Koepel Zeeland, maar worden op basis van hun kennis en ervaring specifiek ingezet voor nascholing over hun vakgebied. Het merendeel van onze sprekers/docenten en consulenten zijn daardoor BIG geregistreerd of op andere wijze gecertificeerd afhankelijk van de doelgroep van de nascholing.

Koepel Zeeland werkt ook met sprekers of bureaus van buiten ons werkgebied. Hier wordt bewust voor gekozen wanneer het onderwerp dit noodzakelijk maakt of doordat de nascholing voor andere doelgroepen dan huisartsen moet worden geaccrediteerd. Deskundigheid van deze sprekers/ docenten en consulenten wordt altijd vastgesteld door de organisator van de nascholing en wordt onderstreept door de accreditatie die hieraan verbonden is. De organisator toetst de nascholing altijd op relevantie voor de doelgroep. 

Na afloop wordt elke nascholing geëvalueerd waarbij ook aandacht is voor het functioneren van de docenten en/of sprekers. Deze evaluaties dienen als uitgangspunt bij het vaststellen van nieuwe scholingsonderwerpen en het aansluitend benaderen van de sprekers/docenten en consulenten.