X

Organisatie


 

Organisatie

De Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland is een overkoepelende regionale deskundigheidsbevorderende organisatie voor huisartsen en praktijkpersoneel. De organisatie is voortgekomen uit en leunt op de vier Zeeuwse WDH’en (Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen). Een WDH verzorgt nascholing VOOR huisartsen DOOR huisartsen. Een WDH bestaat uit meerdere huisartsen, die met elkaar het programma vaststellen, beoordelen en evalueren. Daarmee is de kwaliteit en het toezicht op onafhankelijkheid geborgd.

Naast de WDH-nascholingen voor huisartsen is de nascholing voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten van de huisartsenposten nu ook bij de Koepel ondergebracht.

De Koepel werkt nauw samen met de volgende partijen:

De Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland is één van de werkmaatschappijen binnen de Zeeuwse Huisartsencoöperatie (ZHCo):
 • Is een onafhankelijke stichting (statuten ter inzage).
 • Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Staat geregistreerd in het CRKBO (Centraal register kort beroepsonderwijs). 
 • Heeft een instellingsaccreditatie van het cluster ABC1 van de KNMG.
 • Is aangesloten bij het LINKH.
 • Functioneert als kwaliteitscommissie van de ZHCo en de LHV Kring Zeeland.

Commissie

De commissie bestaat uit 7 leden: vanuit elke WDH is er een afgevaardigde. Daarnaast is er één lid afgevaardigd vanuit het LHV Kringbestuur en één lid als vertegenwoordiging vanuit de ketenzorg. 

Momenteel bestaat de commissie van de Koepel uit de volgende leden: 
 • Cas Mak - WDH De Bevelanden
 • Kevin de Smet - WDH Zeeuws-Vlaanderen
 • Irene Vrolijk - WDH Schouwen-Duiveland
 • Reinier van der Valk - LHV Kring Zeeland
 • Rudolf Wolbers - PeriScaldes
 • John Schmeitz - PAM

De leden van het bestuur zijn te bereiken via info@koepelzeeland.nl