X

Missie & visie


De Koepel richt zich op verbetering van de kwaliteit van huisartsgeneeskundige zorg aan de Zeeuwse patiënt middels regionale deskundigheidsbevorderende activiteiten die betrekking hebben op  beroepsinhoudelijke onderwerpen in de huisartsenzorg.

De Koepel stelt zich het volgende ten doel:
  • Bevordering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in Zeeland.
  • Bevordering van de deskundigheid van Zeeuwse huisartsen en praktijkmedewerkers (doktersassistenten, praktijkondersteuners, nurse practitioners).
  • Bevordering van een soepele samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders in Zeeland via nascholingsactiviteiten.
 
De Koepel gaat hierbij uit van de wensen van Zeeuwse zorgprofessionals en houdt rekening met de kaders zoals geformuleerd door de koepelorganisaties van huisartsenzorg en praktijkondersteuners in Nederland.

Dit doet de Koepel door middel van:
  • Nascholing op maat.
  • Accreditering en registratie.
  • Het leveren van ondersteunende diensten t.b.v. de nascholing.
  • Desgevraagd het initiëren en begeleiden van de implementatiefase van projecten in het kader van de kwaliteit en ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg.

En verder al datgene, in de ruimste zin, dat direct of indirect met het bovenstaande verband houdt.