X

Geheimhouding


Afspraken met betrekking tot geheimhouding externen

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers voorafgaand of tijdens trainingen wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Al onze docenten/trainers/sprekers en consulenten gaan akkoord met deze door de opdrachtgever gevraagde geheimhouding.

Daarnaast verplichten al onze docenten/trainers/sprekers/consulenten/ klanten en deelnemers zich tot geheimhouding van financiële en/of organisatorische gegevens die haar/hem uit hoofde van haar/zijn rol bekend zijn. Tenzij zulke gegevens door de directeur dan wel het bestuur reeds openbaar zijn gemaakt.

Voor publicaties in woord en geschrift van de docent/trainer/spreker/consulent die de belangen van de huisarts of de samenwerkende organisaties en/of haar personeelsleden kunnen raken, en gebaseerd zijn op informatie/casuïstiek verkregen tijdens de training, dient vooraf goedkeuring van de Stichting Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland te worden verkregen. Deze goedkeuring zal echter alleen geweigerd worden op ernstige gronden aan deze belangen ontleend.